חייגו כעת: 052-6044019

CRC- חברה מובילה במתן שירותים מקצועיים למעבדות וחדרים נקיים.

החברה מנהלת פרויקטים בשיטת TURN KEY PROJECT - פתרון מקיף תחת קורת גג אחת

תכנון, אספקת ציוד, ליווי תהליכי בקרה ואישורי עמידה בתקן.

בדיקת חופה

חברת CRC מעבדות וחדרים נקיים בע"מ מבצעת בדיקות לחופות לאמינריות  הבדיקות מבוצעות לפי תקן ISO 14644-1

תהליך הבדיקה כולל מספר שלבים:

  • בדיקת רמת ניקיון:

הבדיקה מבוצעת ע"י מונה חלקיקים נערך מיפוי, ונבדקים מס' החלקיקים וגודלם באזורי החדר השונים.

לבדיקה מצורף תרשים נקודות המדידה בהן בוצעו הקריאות וכן פלט מונה החלקיקים כנספח.

  • בדיקת מהירויות זרימה וספיקות אוויר:

נמדדת מהירות זרימת האוויר דרך המסנן האבסולוטי אל חלל החדר,  ומחושבת מהירות הזרימה הממוצעת, ספיקת האוויר של המסנן, ספיקת האוויר הכללית ומס' החלפות האוויר בשעה .

  •  בדיקת חדירות

בדיקה  בה מבצעים סריקה של אזור הסינון בצד הנקי של הפילטר ללא מגע פיזי ובודקת האם קיימת דליפה גבוהה מהמותר בתקן.

  • לאחר סיום הבדיקות, יישלח ללקוח דו"ח תקינות